Glenturret

Glenturret kreeg in 1818 de vergunning om legaal whisky te mogen stoken, maar de traditie op deze plek gaat terug tot in elk geval 1775. Glenturret ligt in Perthshire, een vruchtbaar gebied met veel gerst, riviertjes en peat voorhanden. Het gebied kent daarom verschillende distilleries: Blair Athol, Aberfeldy, Edradour, Tullibardine, Deanston, Aberargie en Strathearn.

Glenturret startte als boerderij distillery. In 1818 kreeg John Drummond de vergunning om legaal whisky te stoken. Vanaf 1928 was de distillery gesloten totdat James Fairly, een whisky liefhebber, de oude gebouwen weer voorzag van de apparatuur om whisky te maken. Hij kocht de oude pot stills en mash tun van Tullibardine en in 1960 was Glenturret weer in bedrijf. Fairly zag de distillery ook als toeristenattractie, latere eigenaar Edrington bouwde dit aspect uit met de Famous Grouse Experience.

Edrington (naast Glenturret ook eigenaar van Macallan, Highland Park en Glenrothes) verkocht Glenturret eind 2018 aan de Lalique groep. Lalique is onder andere bekend van de samenwerking met Macallan en neemt twee deskundigen van Macallan mee naar Glenturret: Bob Dalgarno en Ken Grier. Lalique kocht met Glenturret een kleine traditionele distillery, de productie is slechts 170.000 liter per jaar. Lalique sluit de Famous Grouse Experience, investeert fors in de distillery and heeft aangekondigd in 2020 een nieuwe core range Glenturret Single Malt uit te brengen.


Glenturret was licensed to distill in 1818, but distilling at this place goes back to at least 1775. Glenturret is situated in Perthshire, a fertile area with lots of barley, water and peat nearby. Therefore various distilleries are situated in Perthshire, such as Blair Athol, Aberfeldy, Edradour, Tullibardine, Deanston, Aberargie and Strathearn. 

Glenturret started out as a farm distillery. Back in 1818 John Drummond was licensed to legally distill whisky. In 1928 the distillery closed until James Farly, a whisky enthousiast, refurbished the old buildings with equipment for distilling. He bought the old pot stills and mash tun from Tullibardine and from 1960 Glenturret was producing whisky again. Fairly also saw opportunities as a tourist attraction, subsequent owner Edrington extended this with the Famous Grouse Experience.

Edrington (besides Glenturret also owner of Macallan, Highland Park and Glenrothes) sold Glenturret in 2018 to the Lalique Group. Lalique is known for its collaboration with Macallan, two knowledgable Macallan employees made the transfer to Glenturret: Bob Dalgarno and Ken Grier. With Glenturret the Lalique Group bought a small, traditional distillery, with a current production of 170.000 LPA per year. Lalique will close the Famous Grouse experience, is investing heavily in the distillery and has announced a new core range of Glenturret Single Malt to be launched in 2020. 

Cask programma

Glenturret 2019 – ASB #747

Glenturret 2019 – first fill bourbon barrel #747 – 23.9.2019 – 190 L – 63,5%