Lowland Malt

De meest zuidelijke distillery van Schotland is Bladnoch, bij het plaatsje Wigtown. In 1817 kregen John en Thomas McClelland een vergunning om te gaan stoken bij hun boerderij. Door de tijd heen veranderde de boerderij steeds meer in een distillery. In 1993 werd de distillery door Diageo verkocht aan de broers Armstrong, zij mochten per jaar 100.000 liter spirit stoken. Dat was ver onder de capaciteit en de meeste inkomsten kwamen uit het toerisme. Het bleek in de toenmalige vorm niet levensvatbaar en in 2015 werd Bladnoch verkocht aan David Prior, een Australische zakenman. Bladnoch werd grondig gerenoveerd en werd in juni 2017 heropend.


he most Southern distillery of Scotland is Bladnoch. In 1817 the McClelland family obtained a license for distilling at their farm near the village of Wigtown. As time passed by the farm evolved into a distillery. In 1993 Diageo sold Bladnoch to the Armstrong brothers, they were allowed to produce 100.000 liters per year. That is way below capacity and main income was generated by tourism. It turned out this wasn’t a financially robust concept. The distillery was sold in 2015 to David Prior, an Australian businessman. Bladnoch was completely refurbished and production started again in June, 2017.

Cask programma

Lowland Malt 2020 – fresh PX sherry butt

Lowland Malt 2020 - fresh PX sherrybutt - 63,7% - 488L